تاريخ : | | نویسنده : khushe

ترجمه فارسی نهج البلاغه در علم الهي
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است (در صفات حقتعالي): حمد و سپاس خداوندي را سزاست که هيچ صفتي (از صفاتش) بر صفت ديگر او پيشي نگرفته است، پس پيش از آنکه آخر است اول مي‏باشد، و پيش از آنکه پنهان باشد هويدا است (زيرا پيش و پس شدن از مختصات زمان است و زمان از لواحق حرکت و حرکت از لوازم اجسام و ذات مقدس او منزه از زمان و زمانيات و مقدم بر همه اجسام است، پس نميتوان گفت که اولست قبل از آخر و ظاهر است پيش از باطن و حي و زنده است پيش از عالم و هکذا، زيرا براي او صفات زائده بر ذات نيست تا بعضي بر بعض ديگر تقدم و پيشي گيرد، پس صفات او عين ذات او هستند وگرنه زياده و نقصان پذيرد، و بعضي علت بعض ديگر و بعضي معلول و ناقص گردد و اين از لوازم ممکناتست، بنابراين اوليت و آخريت او عبارتست از اينکه او است مبدا هر چه بوجود آمده و مرجع هر چه فاني گردد، و مراد از ظاهريت و باطنيت او آن است که بسبب آيات و مخلوقاتش ظاهر و نمايان است و کنه ذات مقدسش از رويت و ادراک و احاطه اوهام باطن و پنهان، خلاصه او يکتائي است که مانندي براي او فرض نشود، لذا مي‏فرمايد: و غير او هر که به وحدت و يکي بودن ناميده شود کم است (در مقابل بسيار يعني ما سواي او واحد عددي است که متصف بصفت قلت باشد و مبدا و جزء کثير است بخلاف او که واحد حقيقي است و کثرت ندارد يعني دومي براي او فرض نمي‏شود) و هر عزيزي غير او ذليل و خوار است (زيرا معلول است و معلول ذليل علت مي‏باشد) و هر توانائي غير او ناتوان است (چون منشاء و مبدا هر قوتي او است، پس غير او چگونه ضعيف و ناتوان نباشد که يک چشم بر هم زدن بقا و هستي خود را در اختيار ندارد) و هر مالک و متصرفي غير او مملوک (و مقهور اراده و مشيت او) است (زيرا غير از خداوند سبحان هر چه که هست ممکن است و هر ممکن معلول و در اختيار علت، پس مالک حقيقي او است) و هر دانائي غير او متعلم و ياد گيرنده است (زيرا علم او عين ذاتست و علم غير او زائد بر ذات و نيازمند آموختن از غير تا منتهي گردد بعلم حقتعالي، پس عالم مطلق او است و بس) و هر قادر و توانائي غير او (در بعض امور) توانا است (و در بعض ديگر) ناتوان (و اين دليل بر امکان است، پس قادر حقيقي او است که قدرت عين ذات او و مبدا قدرت و هر قادر و توانائي است) و هر شنونده‏اي غير او را آوازهاي بسيار بلند کر مي‏گرداند و آوازهاي آهسته و دور را نمي‏شنود (زيرا شنوائي غير او بتوسط قوه سامعه جسميه است و آن قوه داراي شرائطي است که اگر آن شرائط موجود نباشد صدائي نشنود، مثلا بسيار آهسته و دور و يا بسيار بلند نباشد که باعث اختلال آن قوه گردد و مانع شنوائي باشد، و ليکن چون شنوائي خداوند متعال بذاته و بدون آلت است، لذا همه صداها: آهسته و بلند و دور و نزديک پيش او يکسان و آشکار و نمايان است، پس سميع مطلق و شنواي حقيقي او است) و هر بينائي غير او از (ديدن) رنگهاي پنهان (مانند رنگها در تاريکي) و از (ديدن) اجسام لطيفه (مانند ذره‏ها) نابينا است (زيرا بينائي هر کس به توسط باصره جسميه است که آن قوه داراي شرائطي است، و ليکن خدايتعالي به کنه ذات و بدون آلت بينا است، پس همه اشياء: آشکار و نهان پيش او يکسان است) و غير او هر آشکاري پنهان نيست و هر پنهاني آشکار نيست (پس او هم آشکار و هم پنهان است: آشکار است از جهت اينکه از روي آثار و علامات بر هيچکس پنهان نيست، و پنهان است از جهت اينکه محال است و نمي‏شود کنه ذاتش را درک نمود، او است خداوندي که) مخلوقاتش را نه براي تقويت سلطنت و پادشاهي آفريده و نه براي ترس از پيشامدهاي روزگار (که مبادا روزي محتاج شود) و نه براي ياري خواستن (بر دفع) همتائي که با او نزاع کند، و نه براي جلوگيري از غلبه و فخر و مباهات شريک و ضد، بلکه (آفريدگان) مخلوقاتي هستند پرورده شده (به نعمتهاي او) و بندگاني ذليل و خوار (در مقابل حکم و مشيت او) در چيزها حلول نکرده تا گفته شود در آنها است (زيرا حلول در شيي مستلزم جسميت و امکان است) و از هيچ چيز دور نگشته تا گفته شود از آنها جدا است (زيرا به همه اشياء احاطه دارد) آفريدن آفريدگان و تدبير و اصلاح حال آن او را خسته و وامانده نگردانيد، و در آفريدن اشياء ناتوان نگرديده، و در آنچه حکم نموده و مقدر فرموده شبهه‏اي بر او دست نداده، بلکه حکم او حکمي است استوار و علمش پايدار و امرش ثابت و برقرار، و بندگان او با وجود عقوبتها و خشمهاي او به او اميدوارند (زيرا ملجاء و پناهي جز او ندارند) و با وجود نعمتها و بخششهايش از او هراسانند (که مبادا کاري کنند که به عذاب گرفتار شوند). متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: ) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى لَمْ ‏تَسْبِقْ‏ لَهُ حالٌ حالًا، فَيَکُونَ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يَکُونَ اخِراً، وَ يَکُونَ ظاهِراً قَبْلَ أَنْ يَکُونَ باطِناً. کُلُّ مَسَمّىً بِالْوَحْدَةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ، وَ کُلُّ عَزِيزٍ غَيْرُهُ ذَلِيلٌ، وَ کُلُّ قَوِىٍّ غَيْرُهُ ضَعِيفٌ، وَ کُلُّ مالِکٍ غَيْرُهُ مَمْلُوکٌ، وَ کُلُّ عالِمٍ غَيْرُهُ مُتَعَلِّمٍ، وَ کُلُّ قادِرٍ غَيْرُهُ يَقْدِرُ وَ يَعْجِزُ، وَ کُلُّ سَمِيعٍ غَيْرُهُ ‏يَصَمّ‏ عَنْ لَطِيفِ الْأَصْواتِ وَ يَصِمُّهُ کَبِيرُها وَ يَذْهَبُ عَنْهُ ما بَعُدَ مِنْها. وَ کُلُّ بَصِيرٍ غَيْرُهُ يَعْمى عَنْ خَفِىِّ الْأَلْوانِ وَ لَطِيفِ الْأَجْسامِ، وَ کُلُّ ظاهِرٍ غَيْرُهُ ‏غَيْرُ باطِنٍ، وَ کُلُّ باطِنٍ غَيْرُهُ غَيْرُ ظاهِرٍ، لَمْ يَخْلُقْ ما خَلَقَهُ لِتَشْدِيدِ سُلْطانٍ، وَ لا ‏تَخَوُّفٍ‏ مِنْ عَواقِبِ زَمانٍ، وَ لَا اسْتِعانَةٍ عَلى ‏نِدٍّ ‏مُثاوِرٍ وَ لا ‏شَرِيکٍ‏ ‏‏مُکاثِرٍ‏، وَ لا ‏ضِدٍّ ‏مُنافِرٍ، وَ لکِنْ خَلائِقُ ‏مَرْبُوبُونَ‏، وَ عِبادٌ ‏داخِرُونَ‏، لَمْ يَحْلُلْ فِى الْأَشْياءِ فَيُقالَ: هُوَ فِيها کائِنٌ، وَ ‏لَمْ‏ ‏يَنْأَ ‏عَنْها فَيُقالَ: هُوَ مِنْها ‏بائِنٌ‏، لَمْ يَؤُدْهُ خَلْقُ مَا ابْتَدَأَ، وَ لا تَدْبِيرُ ما ‏ذَرَأَ، وَ لا وَقَفَ بِهِ عَجْزٌ عَمَّا خَلَقَ، وَ لا ‏وَلَجَتْ‏ ‏عَلَيْهِ‏ شُبْهَةٌ فِيما قَضى وَ قَدَّرَ، بَلْ قَضاءٌ مُتْقَنٌ، وَ عِلْمٌ مُحْکَمٌ، وَ أَمْرٌ ‏مُبْرَمٌ‏، أَلْمَأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ، ‏أَلْمَرْهُوبُ‏ مَعَ النِّعَمِ.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.