تاريخ : | | نویسنده : khushe

ترجمه فارسی نهج البلاغه در وصف منافقان
از خطبه‏هاي آن حضرت عليه‏السلام است که منافقين و مردم دورو را در آن وصف ميفرمايد: خدا را سپاسگزاريم که توفيق طاعت و فرمانبرداري به ما داده، و از معصيت و نافرماني بازداشته، و از او درخواست مينمائيم که نعمتش را تمام گرداند، دوست ما را به ريسمانش (قرآن کريم) متصل سازد، و گواهي ميدهيم که محمد بنده و فرستاده او است که براي بدست آوردن رضاء و خوشنودي خدا هر سختي را به خود هموار نمود، و در راه (تبليغ احکام) او هر غم و اندوهي را جرعه جرعه نوشيد (در مدت رسالت هر رنج که ديد شکيبائي نمود) و نزديکان و خويشانش چند جور بودند (گروهي فداکار و دوستدار که جان و مال در راهش ميدادند، و بعضي دشمن و منافق که درصدد تباه کردنش برآمدند) و دوران و بيگانگان براي دشمني با آن حضرت گرد آمدند، و عرب مهار را گسيخته متوجه آن بزرگوار گشتند، و براي جنگ با او به شکم شترهاي بارکش خويش زدند (که زودتر برسند) تا آنکه از دورترين محل و جاي آمد و رفتنشان به ماوي و محل اقامت آن حضرت با دشمني وارد شدند (خلاصه براي دشمني با او از راههاي دور به جنگ آمدند).
بندگان خدا شما را به تقوي و ترس از خدا سفارش مينمايم، و از (مکر و فريب) مردم دورو (که در ظاهر مسلمان و در باطن کافر هستند) برحذر ميدارم (مبادا فريفته گفتار و کردارشان شده از آنها پيروي نمائيد) زيرا آنها گمراه و گمراه‏کننده ميباشند (خودشان به راه ضلالت و گمراهي رفته و ديگران را از راه راست بازداشته با خود يار ميسازند) و (از دين خدا) لغزيده و لغزاننده‏اند (خطاکار بوده ديگران را به اشتباه مي‏اندازند) خود را به رنگهاي گوناگون و حالات مختلفه درآورند (هر زمان و در هر مجلسي در گفتار و کردار با اغراض فاسده و انديشه‏هاي نادرست به رنگي درآيند تا مردم ساده‏لوح را بفريبند) و شما را به هر وسيله‏اي در نظر گرفته و در هر کمينگاهي به کمين نشيته‏اند (اگر به انديشه‏هاي آنان پي بريد و کناره گيريد به وسائل ديگري درصدد فريب شما برمي‏آيند تا بالاخره با خود همراه سازند) دلهاشان (از رشک و دوروئي و دشمني و بخل و شک) بيمار است (چنانکه در قرآن کريم س 2 ي 10 ميفرمايد: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، و لهم عذاب بما کانوا يکذبون يعني در دلهاي منافقين بيماري است، و خداوند هم به آن بيماري مي‏افزايد، و براي آنها بر اثر آنچه که تکذيب مينمايند عذابي است دردناک) و ظاهرشان آراسته و پاک (بطوري که گمان کنند آنها دوست و خواهان حقيقت هستند) در پنهاني راه ميروند (انديشه‏هاي خويش را به قسمي که کسي به آنها پي نبرد به کار انداخته و فتنه و فساد ميکنند) و در بين درختهاي انبوه جنگل ميجنبند (مانند شکارچي که براي بدست آوردن شکار آهسته ميجنبد) وصفشان به درمان ماند و گفتارشان بهبودي آرد، ولي کردارشان دردي است درمان‏ناپذير (با سخنان پسنديده مردم را به دور خويش گردآورده منظور نادرستشان را انجام ميدهند، چنانکه در قرآن کريم س 2 ي 204 ميفرمايد: و من الناس من يعجبک قوله في الحيوه الدنيا و يشهد الله علي ما في قلبه و هو الد الخصام يعني از مردم کسي است که گفتار او در تدبير زندگي دنيا تو را به شگفت مي‏آورد و خدا را گواه مي‏آورد که دل و زبان او يکي است در صورتي که سخت ترين دشمنان است) به خوشي (مردم) رشک ميبرند (به دوستي آسايششان را از دستشان ميگيرند) و به افتادن در سختي و گرفتاري (آنها) کوشش دارند (بين آنها سخن‏چيني مينمايند تا جمعشان را بپراکنند و بيچاره‏شان سازند) و اميد (شان) را نوميد ميکنند (آنها را از کارهاي خداپسند باز ميدارند) در هر راهي براي ايشان به خاک افتاده‏اي است (براي تباه کردن راهها در نظر گرفته‏اند) و نزد هر دلي وسيله‏اي دارند (ميتوانند با هر کسي به ميل و خواست او سخن گويند) و در هر غم و اندوهي اشکها ريزند (تا به وسيله آن مقصود خود را انجام دهند) ستودن يکديگر را به هم وام داده و پاداش آن را انتظار ميبرند (يکي از خود را ميستايند تا او هم تلافي کند) چون سوال و درخواستي دارند و در آن اصرار کنند (تا شخص را وادار به قبول درخواستشان نمايند) و هنگام ملامت (که بخواهند کسي را متنبه سازند) پرده‏دري کنند (عيوب را آشکار کرده و رسوايش نمايند) و اگر آنان را (در کاري) حکم قرار دهند اسراف ميکنند (برخلاف حق حکم دهند) برابر هر حقي باطلي و برابر هر راستي کج و برابر هر زنده‏اي کشنده و براي هر دري کليد و براي هر شبي چراغي آماده ساخته‏اند (انواع مکر و حيله به کار برند تا بمقصود برسند) نوميدي و بي‏نيازي (به مال مردم) را براي طمع و آز خود وسيله قرار ميدهند تا بازارشان را نگاه داشته و کالاهاي کاسدشان را که نفيس و پاکيزه ميپندارند رواج دهند (از راه تزوير خود را بي‏علاقه به دنيا نشان داده اظهار بي‏نيازي مينمايند تا به منظورشان برسند، سخن نادرست) ميگويند، و (آن را به حق) مشتبه و مانند جلوه ميدهند، و (مقاصدشان را) بيان ميکنند و آن را آرايش مينمايند (به صورت حق درمي‏آورند) راه باطل را آسان نشان دهند (تا همه در آن قدم نهند) و راه تنگ (ضلالت و گمراهي) را کج ميکنند (تا از گمراهي رهائي ميسر نباشد) پس ايشان پيرو شيطان و شعله آتشها هستند (در قرآن کريم س 58 ي 19 ميفرمايد:) اولئک حزب الشيطان، الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون يعني آن جماعت ياران و پيروان شيطانند، آگاه باشيد پيروان شيطان زيانکارانند. متن عربی نهج البلاغه ( وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ ) يَصِفُ فِيهَا الْمُنافِقِينَ: نَحْمَدُهُ عَلى ما وَفَّقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَ ‏ذادَ ‏عَنْهُ‏ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَ نَسْأَلُهُ ‏لِمِنَّتِهِ‏ تَماماً، وَ بِحَبْلِهِ اعْتِصاماً، وَ نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ: خاضَ إِلى رِضْوانِ اللَّهِ کُلَّ ‏غَمْرَةٍ، وَ تَجَرَّعَ فِيهِ کُلَّ ‏غُصَّةٍ، وَ قَدْ ‏تَلَوَّنَ‏ لَهُ الْأَدْنَوْنَ، وَ ‏تَأَلَّبَ‏ ‏عَلَيْهِ‏ ‏الْأَقْصَوْنَ‏، وَ خَلَعَتْ إِلَيْهِ الْعَرَبُ ‏أَعِنَّتَها، وَ ضَرَبَتْ ‏إِلى ‏مُحارَبَتِهِ‏ بُطُونَ رَواحِلِها، حَتّى أَنْزَلَتْ بِساحَتِهِ عَداوَتَها مِنْ أَبْعَدِ الدَّارِ، وَ ‏أَسْحَقِ‏ الْمَزارِ.
أُوصِيکُمْ عِبادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَ أُحَذِّرُکُمْ أَهْلَ النِّفاقِ، فَإِنَّهُمُ الضَّالُّونَ الْمُضِلُّونَ، وَ ‏الزّالُّونَ‏ ‏الْمُزِلُّونَ‏، يَتَلَوَّنُونَ أَلْواناً، وَ ‏يَفْتَنُّونَ‏ افْتِناناً، وَ ‏يَعْمِدُونَکُمْ‏ بِکُلِّ ‏عِمادٍ، وَ ‏يَرْصُدُونَکُمْ‏ بِکُلِّ ‏مِرْصادٍ، قُلُوبُهُمْ ‏دَوِيَّةٌ، وَ ‏صِفاحُهُمْ‏ نَقِيَّةٌ، ‏يَمْشُونَ‏ ‏الْخَفاءَ، وَ ‏يَدِبُّونَ‏ الضَّرّاءَ، وَصْفُهُمْ دَواءٌ، قَوْلُهُمْ شِفاءٌ، وَ فِعْلُهُمُ ‏الدّاءُ ‏الْعَياءُ. ‏حَسَدَةُ الرَّخاءِ، وَ مُؤَکِّدُوا الْبَلاءِ، وَ مُقَنِّطُوا الرَّجاءِ، لَهُمْ بِکُلِّ طَرِيقٍ ‏صَرِيعٌ‏، وَ إِلى کُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٌ، وَ لِکُلِّ ‏شَجْوٍ دُمُوعٌ، ‏‏يَتَقارَضُونَ‏‏ الثَّناءَ، وَ يَتَراقَبُونَ الْجَزاءَ، إِنْ سَأَلُوا ‏أَلْحَفُوا، وَ إِنْ ‏عَذَلُوْا کَشَفُوا، وَ إِنْ حَکَمُوا أَسْرَفُوا، قَدْ أَعَدُّوا لِکُلِّ حَقٍّ باطِلًا، وَ لِکُلِّ قائِمٍ مائِلًا، وَ لِکُلِّ حَىٍّ قاتِلًا، وَ لِکُلِّ بابٍ مِفْتاحاً، وَ لِکُلِّ لَيْلٍ مِصْباحاً، يَتَوَصَّلُونَ إِلَى الطَّمَعِ بِالْيَأسِ لِيُقِيمُوا بِهِ أَسْواقَهُمْ، وَ ‏يُنْفِقُوا بِهِ ‏أَعْلاقَهُمْ‏: ‏يَقُولُونَ‏ ‏فَيُشَبِّهُونَ‏، وَ يَصِفُونَ فَيُمَوِّهُونَ، ‏قَدْ ‏هَيَّأوا ‏الطَّرِيقَ‏ وَ ‏أَضْلَعُوا ‏الْمَضِيقَ‏، فَهُمْ ‏لُمَةُ الشَّيْطانِ، وَ ‏حُمَةُ النِيّرانِ ‏أُولئِکَ‏ ‏حِزْبُ‏ ‏الشَّيْطانِ‏، ‏أَلا ‏إِنّ‏ ‏حِزْبَ‏ ‏الشَّيْطانِ‏ ‏هُمُ‏ ‏الْخاسِرُونَ‏.

رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.