نامه تند احمدی نژاد به نمايندگان مجلس:انتقاد از روسای دیگر قوا و هاشمی رفسنجانی

 

احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به نمايندگان مجلس به موضوع تغييرات لايحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.به گزارش فارس، محمود احمدی نژاد رئيس‌جمهوري اسلامي ايران طي نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس به موضوع تغييرات لايحه برنامه پنجم توسعه پرداخت.

 

 

متن نامه رييس‌حمهور به مجلس بدين شرح است:

سلام عليكم

از تلاش ارزشمند شما در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير مي‌نمايم. متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع تلاش كرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.

تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌كردن روند مديريت كشور است.

شما بهتر مي‌دانيد كه به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، "در حدود مقرر در قانون اساسي " مي‌تواند "قانون " وضع كند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي كه مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحيت‌ وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.

به عنوان مثال آيا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوري نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تائيد كند؟

همچنين تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است آيا مجلس مي‌تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟ يا في‌المثل آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايي را در صلاحيت خود اعلام كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل يكصد و سي و هشتم و هفتاد و يكم قانون اساسي صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش دهد؟

آيا مي‌شود مجلس راي صادره از محكمه‌اي را ملغي اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسي، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضائيه را به نفع مجلس شوراي اسلامي محدود كند؟

آيا با وضع قانون عادي و اتكاء به نظر مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌اي وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نباشند؟

آيا ممكن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت راي اعتماد مجلس به وزراء را به ساير مقامات اجرايي تسري دهد؟

آيا مي شود مجلس يك مقام اجرايي را عزل يا نصب كند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت " تائيد نمايد؟

تغيير قانون اساسي مطابق اصل يكصد و هفتاد و هفتم آن نيازمند فرمان رهبري و تشكيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم است ومجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال كند كه منجر به تغيير قانون اساسي گردد.

كما اينكه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي‌توانند در مقام قانون‌گذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند.

بعلاوه براساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است و مجمع نمي‌تواند، به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي‌توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند.

در شرايطي كه مهمترين طرح اقتصادي تاريخ كشور با همراهي قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و با آرامش و همراهي مثال‌زدني مردم شريف - كه يادآور ايثارگري‌ها و امداد‌هاي غيبي دوران دفاع مقدس است - انجام مي‌شود چه مشكلي حادث شده است كه در كمال تاسف عده‌اي با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبري گرانقدر براي كشور مشكل ايجاد مي‌نمايند.

چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند. همانطوريكه مستحضريد مجلس محترم در خصوص عزل و پذيرش استعفاء رئيس كل بانك مركزي هيچگونه مصوبه‌اي نداشته است بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاري محسوب مي‌شود. به علاوه مجمع براي رئيس‌جمهور حتي حق پيشنهاد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه - علي‌رغم اين كه در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي‌شود.

اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است. كدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است كه استثناء تبديل به قاعده مي‌شود و مجمع تشخيص كه تدبير رهبري كبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حكمت تشكيل آن، بزرگترين مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون‌گرايي است زير پا مي‌گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت كشور مي‌شود.

آيا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخي عدم تمركز و تداخل مسئوليت‌ها - كه منجر به فرمان تاريخي امام راحل براي بازنگري در قانون اساسي و رفراندوم گرديد- تجربه موفقي بوده است كه عده‌اي بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچ گونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل كنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟

نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند.

به موجب اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي اولاً مجلس محترم در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌اي باشد كه لااقل عرف آن را تصديق كند.

مجمع نيز در رسيدگي به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسي بايد دلايل توجيهي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از اين طريق صلاحيت خود براي ورود به موضوع را احراز نمايد.

در مقام رسيدگي نيز روشن است كه اصل، رعايت مفاد قانون اساسي و شرع مقدس است . هر مصلحتي كه ادعاي وجود آن مي‌شود بايد به درجه‌اي از وضوح و روشني و مقبوليت عرفي باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني تطبيق و تفسير قانون اساسي را توجيه كند. در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهاي روشن قانون اساسي در نورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي يا تفسير آن انجام شود و يا اينكه خروج از حدود صلاحيت‌هاي قانوني و يا قانون‌گذاري جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسي صورت پذيرد.

قاعده‌اي كه در قالب اصل، با راي مردم، جزئي از قانون اساسي شده است جز از راه همه پرسي و رفراندوم قابل تغيير نيست. به عبارت روشن‌تر حتي "مصالح ملزمه " نيز به موجب خود قانون اساسي مستثني از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفاً تشخيص مصداق مصلحت است كه امري استثنايي بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد.

استثناء نمي‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رويكرد به نحوي است كه گويا با تمسك به مصلحت نظام كه در يكي از اصول قانون اساسي آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانوني مقرر در همين اصل- مي‌توان تمامي اصول قانون اساسي را دستخوش تغيير قرار داد.

با اين وصف علاوه بر اينكه رفراندوم و همه‌پرسي و راي مردم به اصل قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود اصل يكصد و هفتاد وهفتم در مورد تشريفات بازنگري در قانون اساسي نيز موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. در چنين صورتي آيا نيازي به قانون اساسي باقي مي‌ماند؟

شايسته و ضروري است كه نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند كه چگونه عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.

قانون اساسي ميثاق ديني و ملي مردم است و هر سه قوه و نهادهاي سياسي مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌هاي تعريف‌شده در قانون اساسي عمل نمايند و هيچ يك از اصول قانون اساسي نبايد به نحوي مورد استناد و كاربرد قرار گيرد كه اصل قانون اساسي و قانون مداري نظام اسلامي را مورد خدشه قرار دهد.

قانون اساسي ديواري نيست كه از بالاي آن بگذرند، بلكه سد مستحكمي است كه بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند.

برخي از اعضاي دولتهاي قبلي كه قبلا براي افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش مي كردند اكنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس در صدد كاهش اختيارات قانوني اين قوه هستند.

اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولي‌عصر (عج) و ايستادگي ملت و همراهي نمايندگان عزيز مردم و نيز به بركت رهبري فرزانه انقلاب و علي‌رغم بدخواهي دشمنان و شيطنت‌هاي هر روزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره مي‌شود و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها و مهار تورم و گراني- با وجود عدم استفاده از بيست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي- در حال اجراست كدام دليل منطقي و كدام توجيه شرعي و قانوني مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانوني مي‌شود و تكاليف مالايطاق و مسئوليت‌هاي بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل مي‌كنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند.

دولتي كه در اوج فشارهاي خارجي با اتكال به خداوند متعال و پشتيباني رهبري عزيز و ملت بزرگ و بسياري از نمايندگان محترم عهده‌دار اجراي مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي كشور شده است چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهاي غير قانوني و مخرب شود.

همانطور كه مي‌دانيد در دولت‌هاي گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌كردند و غالبا اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تائيد مي‌كرد.

كدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌هاي مهم كشور و سياست‌هاي كلي ابلاغي به اهميت بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است.

با چه انگيزه‌اي فرصت خدمت‌گزاري براي تعالي و عمران و آباداني كشور از ملت عزيز سلب مي‌شود. به خوبي مي‌دانيد كه خادمان ملت در دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها و مانع‌آفريني‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظه اي از ادامه خدمتگزاري براي پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد.

در پايان به رهبري عزيز، ملت بزرگ و شما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان مي‌دهم كه اينجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود كه طبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نموده‌ام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم.

سئوال اين است كه با توجه به مضمون سوگند رئيس‌جمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا مي‌توان تغيير غيرقانوني و آشكار قانون اساسي را پذيرفت.../فارسادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : khushe

 

 

دوستت دارم با تمام تفاوت ها

 

چرا فکر می کنید تفاوت ها و اختلاف سلیقه ها ، مخلّ آرامش در زندگی زناشویی هستند ؟ آیا شناخت ، از دل همین تفاوت ها حاصل نمی شود ؟ مگر نمی گویند "در سفر باید همدیگر را شناخت " ! مگر منظور از سفر، تغییر شرایط و ایجاد تفاوت ها نیست ؟ چه سفری بهتر از زندگی زیر یک سقف با فردی که با شما متفاوت است ؟ چه لذتی بالاتر از خلق تفاهم و کشف روابط ریاضی وار و چند مجهولی ! چه پازلی زیباتر از چیدن قوانین "۱۸۰ درجه متفاوت " کنار هم و ساختن قانون تفاهم و همدلی !

 

 

این راهکارها به شما کمک خواهد کرد تا عشق را زندگی تان بسازید.

 

۱ - هر کدام از آدم ها ، راهی مخصوص به خود برای نفوذ دارد . هیچ دو آدمی مثل هم نیست . در سالهای اولیه ی آشنایی با همسرتان ، بی وقفه و شبانه روز سعی کنید این راه جادویی را برای نفوذ در دل همسرتان کشف کنید !

 

۲- روزهایی وجود دارد که همسرتان مثل همیشه شاداب و سرحال نیست . در این روزها بیشتر از قبل او را به حال خود واگذارید . مستقیم و بی حاشیه علت کسل بودنش را نپرسید . سعی کنید با یادآوری توانایی هایش به او عزت نفس دهید . مدام افکار و احساساتش را تحسین کنید ، هرچند خیلی هم با آنها موافق نیستید .

 

۳- هنگامی که یک نفربهانه گیری می کند و جرو بحث را آغاز می کند ، یعنی عزت نفسش کم شده . انسانها در این شرایط اغلب حرف های منطقی و دلچسبی نمی زنند . سعی نکنید با حرف های منطقی و استدلالی جواب بی منطقی هایش را بدهید . با سعه ی صدر و بزرگواری به او عزت نفس بدهید . مطمئنا از حرف های بچگانه اش پشیمان خواهد شد .

 

فکر نکنید با فاکتور گرفتن از خواسته هایتان به زندگی خدمت کرده اید ؛ چون این نیاز در نهاد شما وجود دارد و تا برطرف نشود یا با صحبت و همدلی قانع نشود ، دست از سرتان برنمی دارد .

 

۴- در زندگی بیشتر از آنکه به دنبال ارتباطات کلامی با همسرتان باشید ، به دنبال ارتباطات غیر کلامی بگردید ؛ زیرا بیشترین ارتباطات مثبت انسان از طریق «پیام‌های غیرکلامی» صورت می‌گیرد .بیشتر اهل عمل باشید تا حرف . دوست داشتن خود را عملا نشان دهید ؛ هرچند به هیچ وجه نباید از ابراز محبت زبانی هم غافل شد .

 

۵- در هیچ جای زندگی به دنبال اثبات حقانیت خود نباشید . اینکه :"من بهتر از تو می گویم "یا "اگر حرف مرا گوش می دادی موفق می شدی" . تمام اینها به منزله ی سرزنش طرف مقابل است . در این حالت است که همسرتان ناخودآگاه شنوایی اش را از دست می دهد و صمیمیت ها کمرنگ می شود .

 

۶- خواسته ها و انتظارات معقولتان را به همسرتان بگوئید . فکر نکنید با فاکتور گرفتن از خواسته هایتان به زندگی خدمت کرده اید ؛ چون این نیاز در نهاد شما وجود دارد و تا برطرف نشود یا با صحبت و همدلی قانع نشود ، دست از سرتان برنمی دارد . هیچ چیز بهتر از حرف زدن و ردوبدل کردن انتظارات نیست . مدعی خواسته هایتان نباشید ولی از مطرح کردنش هم نهراسید . مطمئن باشید اگر شرایط هموار باشد ،همسرتان از برآوردن نیازهایتان خوشحال می شود . البته شرایط را به گونه ای ترتیب دهید که اگر همسرتان نتوانست خواسته ی شما را برطرف سازد ،‌ بتواند با زبانی گرم و صمیمی آن را به شما بگوید ؛ که اگر نگوید و در معذوریت بیافتد ، سیستم فکری اش مختل می شود و بهانه گیری می کند و حرف های کهنه را مرور می کند و ...

دوست داشتن خود را عملا نشان دهید ؛ هرچند به هیچ وجه نباید از ابراز محبت زبانی هم غافل شد .

 

۷- شما نمی توانید ظرف ۲ تا ۳ سال ، شخصیت شکل گرفته در ۲۰ تا ۳۰ سال را مطابق میل خود سازید . اصلا این کار از انسانیت به دور است ؛ چون هرکس هر چه هست و هرچه می خواهد باشد ، بودنش را دوست دارد و در مقابل تغییر اجباری واکنش نشان می دهد . بیشتر از آنکه به دنبال تغییر در همسرتان باشید ، به دنبال تغییر در خودتان باشید . در این حالت مطمئن باشید طرف مقابل هم تغییر خواهد کرد .

 

۸- اگر به دنبال آرامش هستید ، یادآوری خاطرات تلخ و دردآور را در ذهنتان ممنوع کنید ! هیچ جذام و سرطانی بدتر از ذهن مملوء از خاطرات مغشوش و زجرآور و کسل کننده نیست . آنقدر بهشان فکر نکنید تا از هجوم و غلبه بر ذهنتان خسته شوند . بگذارید پیروز این میدان شما باشید . به روزی برسید که اگر خواستید هم نتوانید لحظه ای از آن روزها را به خاطر آورید . اگر هم که به دنبال آرامش نیستید و می خواهید ذره ذره مغزتان را چکش خوری کنید ، هرروز، روزی سه بار، از سیر تا پیاز خاطرات دردآورتان را مرور کنید !

 

۹- به همدیگر اعتماد داشته باشید ! هیچ چیز ویرانگرتر از بی اعتمادی و رسوخ شک و تردید در ستون های روابط زناشویی نیست . سعی کنید با صداقت و روراستی این ستون ها را خراب نکنید ، که اگر خراب شد ، پابرجا کردنش بسیار دشوار است .

 

۱۰- شریک زندگی تان را با وجود تمام تفاوت ها و رفتارهایی که نمی پسندید ، بپذیرید ! نه اینکه او را بپذیرید و دوست بدارید ، با هزاران شرط و اگر و اما و .... تنها در این صورت است که "عشق" به سراغتان می آید و لذت از زندگی را به شما هدیه می دهد .

 

این اصل را فراموش نکنید که ازدواج ، برای رسیدن به تکامل است و باید رفتارهای نامناسب و به دور از موازین اخلاقی در روابط زناشویی حذف شود ، ولی حذف و رفع این شرایط ، منوط به دانستن اصول پیچیده ای است که اگر به خطا صورت گیرد ، نه تنها موثر نمی افتد ، بلکه هزاران هزار درجه بدتر هم می شود . پس بیاموزید و درست عمل کنید ، تا بیشتر از همه خودتان از زندگی لذت ببرید و به آرامش برسید .

tebyan.netادامه مطلب

 

 ده نمكی:

 

كارگردان اخراجی های ۳ ، زبان این اثر سینمایی را گزنده توصیف كرد و گفت: نقدهای مطرح شده در اخراجی های ۳ بستگی به آستانه تحمل گروه های مختلف دارد.

مسعود ده نمكی روز یكشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در پشت صحنه این اثر سینمایی، در پاسخ به پرسشی مبنی بر پربازیگر بودن اخراجی های ۳ گفت: اقتضای فیلمنامه و ویژگی اخراجی ها پربازیگر بودن آن است.

وی افزود: دشوارتر از این بخش، فیلمبرداری بخش های خیابانی بود. این بخش ها با حضور دو تا سه هزار هنرور در خیابان ها فیلمبرداری شد.

كارگردان فیلم اخراجی های ۳ خاطر نشان كرد: به علت وجود نداشتن شهرك سینمایی معاصر، فیلمبرداری این بخش ها در خیابان و برخی بخش ها برای بارها گرفته شد اما خوشبختانه هربار بهتر از دفعه قبل این قسمت ها فیلمبرداری شد.

ده نمكی در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر گونه سینمایی اخراجی های ۳ اظهار داشت: این اثر سینمایی در گونه سیاسی، اجتماعی و دفاع مقدسی است و در هر بخش یك خط داستانی را دنبال می كند.

وی ادامه داد: اخراجی های ۳ نگاه منتقدانه خود به مسائل مختلف را با زبانی طنز بیان می كند و در هر بخش مسائلی را به چالش می كشد.

وی درباره حضور اخراجی های ۳ در بیست ونهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت: این امر تاكنون قطعی نیست، ما تلاش می كنیم تا پس از طی مراحل فنی، اخراجی ها به جشنواره فیلم فجر برسد اما بیشتر تلاش ما این است تا این فیلم سینمایی برای اكران در نوروز سال ۹۰ آماده شود.

این كارگردان سینما در پاسخ به این پرسش كه واكنش ها به اخراجی های ۳ چگونه خواهد بود و آیا بار دیگر شما را در میدان مین تنها می گذارند؟ خاطر نشان كرد: وقتی این حرف را در نشست خبری اخراجی ها در جشنواره فیلم فجر سال های گذشته بیان كردم حتما توكلم به خدا كم بوده در حالیكه وقتی توكل به خداوند داشته باشی هیچگاه تنها نیستی.

وی ادامه داد: پیش از ساخت اخراجی های ۳ خود را برای هر نقد و تهاجی آماده كرده ام و بطور حتم افرادی كه توان پذیرش نقدهای مطرح شده در این اثر سینمایی را نداشته باشند نسبت به آن موضع گیری خواهند كرد.

به گفته ده نمكی، اخراجی های ۳ برای نقد كردن آمده و برخی مسائل در این اثر سینمایی با زبان مردم مطرح می شود.

وی یادآور شد: افرادیكه تا دیروز اعتقاد داشتند آثار طنز باید دربردارنده پیامی مشخص برای مخاطبان باشد نیز در صورتیكه آستانه تحمل بالایی نداشته باشند در مقابل حرف ها و طنز گزنده این اثر سینمایی واكنش نشان خواهند داد.

ده نمكی درباره فروش احتمالی اخراجی های ۳ نیز گفت: كار من پیشگویی نیست اما اخراجی ها شرایط خاصی دارد كه از جمله آن می توان به قاچاق نسخه سینمایی این فیلم و عرضه لوح فشرده قاچاق اخراجی های ۱ و ۲ اشاره كرد.

وی افزود: جالب آنكه برخی مخالفان اخراجی های ۳ از هم اكنون مردم را برای استفاده از لوح فشرده قاچاق این اثر سینمایی تشویق می كنند در حالیكه نمی دانند به هر حال پیام اخراجی ها به مخاطبان خواهد رسید و مردم از این اثر سینمایی حمایت می كنند.

كارگردان اخراجی های ۳ در ادامه درباره نقد برخی چهره های سیاسی از این اثر سینمایی خاطر نشان كرد: اخراجی های ۳ با مفاهیم كار دارد و نگاهی شخصی در این اثر سینمایی دنبال نمی شود.

وی ادامه داد: امكان دارد ادبیاتی كه در این اثر سینمایی به كار می رود شبیه به یك یا چند شخص باشد اما پیام اصلی اخراجی های ۳ تحقق وحدت ملی است.

كارگردان اخراجی های ۳ یادآور شد: برای شخصیت های هر اثر سینمایی می توان مصداق پیدا كرد حاجی گیرینف ها در جنگ ما مصداق داشتند و شاید در حال حاضر افرادی از این دست در كشور ما حضور داشته باشند.

ده نمكی درباره شوخی های احتمالی اخراجی های ۳ با دكتر محمود احمدی نژاد گفت: با همه گروه های سیاسی شوخی كرده ایم اما شك نكنید تنها كسی كه از این شوخی ها ناراحت نمی شود آقای رئیس جمهور است. در حقیقت اخراجی های ۳ آئینه تمام عیار جمعه كنونی است كه به بررسی حواشی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی كشور می پردازد.

وی یادآور شد: نگرانی برخی افراد این است كه اخراجی های ۳ بار دیگر با استقبال مردم مواجه شود و معادلات آنان كه از آن به عنوان یك تصادف یاد كرده اند بر هم بریزد.

وی در پاسخ به این پرسش كه آیا اخراجی های ۳ شانس گرفتن سیمرغ از جشنواره فیلم فجر را دارد، خاطر نشان كرد: با نگاه منتقدانه ای كه جشنواره به آثار سینمایی دارد نباید انتظار داشت به اخراجی های ۳ سیمرغ بلورین بدهند. من نیز هیچوقت خود را برای فرش قرمز آماده نكرده ام.

ده نمكی درباره تعداد عوامل حاضر در اخراجی های ۳ گفت: تعداد این عوامل دو برابر اخراجی های ۲ است. در بخش سوم اخراجی ها، بخش هایی از اخراجی های ۱ نیز دیده می شود و در حقیقت یكی از خطوط داستانی اثر برگرفته از قسمت نخست اخراجی ها است.

فیلم سینمایی اخراجی های ۳ بخش سوم از سه گانه اخراجی ها است كه روایتی از رزمندگان دوران دفاع مقدس را با درونمایه طنز بیان می كند.

امین حیایی، سیدجواد هاشمی، فخرالدین صدیق شریف، علی دهكردیف كمند امیرسلیمانی، ماشالله شاهمرادی، امیر شجاعی، مریم سلطانی، محمدرضا شریفی نیا، بهنوش بختیاری، مریم كاویانی، محمود مقامی، سپند امیرسلیمانی، رز رضوی و ابوالفضل همراه از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.

دست اندركاران این اثر سینمایی درخواست حضور در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر را ارائه كرده اند و تلاش می كنند تا این اثر سینمایی را برای حضور در این رویداد سینمایی كه از ۱۶ تا ۲۶ بهمن ماه در برج میلاد تهران برگزار می شود آماده كنند.

فیلم اخراجی های ۲ سال گذشته(۱۳۸۸) به اكران در آمد و با فروشی در حدود ۹ میلیارد تومان عنوان پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را كسب كرد.... / جهان نیوز ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : khushe

 

 

اصول مراقبت از چشم پس از لیزیک


● شرایط و دستورات پس از عمل لیزیک

بلافاصله پس از عمل لیزیک دید چشمتان تار است. نگران نباشید. این حالت طبیعی و قابل انتظار است. صبح روز بعد که از خواب بیدار شوید، بینائی شما شفافیت قابل توجهی خواهد داشت.بینائیتان طی دو تا سه هفته آینده شفافتر نیز خواهد شد.

(بهتر است طی هفته اول موقع خواب از محافظ چشمی (شیلد) یا عینک محافظ استفاده کنید).

قطره های چشمی را طبق دستور پزشک استفاده کنید.

کار های چشمی، مثل رانندگی، تلویزیون، مطالعه و ..... تا جائیکه میزان بینائی شما کافی باشد و خسته نشوید، منعی ندارد. چند هفته اول، بیرون از منزل از عینک آفتابی استفاده کنید.

مراقب باشید که طی ماه اول چشمتان را مالش ندهید زیرا این کار ممکن باعث جابجا شدن فلپ (لایه بریده شده قرنیه) شود؛ گرچه پس از چند روز از گذشت عمل احتمال جابجایی فلپ خیلی کم است ولی بهر حال باید احتیاط کنید.

حد اقل طی سه هفته اول پس از عمل، از آرایش لبه پلک ها و اطراف چشم اجتناب کنید.

دو تا سه هفته پس از عمل استخر نروید و پس از آن نیز از عینک شنا استفاده کنید. حداقل تا سه ماه پس از عمل شیرجه نزنید.

بیماران لیزیک معمولا پس از عمل هیچگونه ناراحتی ندارند. اگر چشمتان درد یا ناراحتی داشت و یا بینائیتان بجای بهتر شدن کاهش یافت، بلافاصله با پزشک معالجتان مراجعه کنید.

خشکی چشم بعد از عمل لیزیک حداقل بصورت گذرا شایع است. این حالت باعث سوزش، احساس خشکی و جسم خارجی در چشم، و یا حتی تاری بینائی می شود. بسیاری از جراحان توصیه می کنند که در چند هفته اول پس از عمل لیزیک از قطره های اشک مصنوعی ترجیحا بدون ماده نگهدارنده استفاده شود. دیگر جراحان ممکن است برای پیشگیری از عوارض خشکی چشم، قبل از عمل پیشنهاد بستن موقت مجرای خروجی اشک را با "وسیله مسدود کننده مجرای اشک" بدهند و بعدا هر موقع که لازم باشد، براحتی آن را برمی دارند.

 

● چرا لیزیک باعث خشکی چشم می شود؟

لیزیک ممکن است در بعضی افراد باعث خشکی چشم شود. این مشکل بخصوص زمانی پیش می آید که قبل از عمل لیزیک زمینه خشکی چشم وجود داشته باشد. در طی عمل لیزیک، لایه ای از قرنیه ( بنام فلپ) بلند شده و بستر قرنیه به منظور اصلاح نزدیک بینی، دور بینی و آستیگماتیسم با لیزر تراش داده می شود. از نظر آناتومیک، زمانی که فلپ لیزک برداشته می شود؛ طبعا اعصاب قرنیه نیز بریده می شوند. سلامت این اعصاب برای تحریک ترشح اشک ضروری است. بنابراین، در بعضی مواقع، به طور موقت تحریک ترشح اشک کم شده و ترشح اشک کاهش می یابد و در نتیجه منجر به خشکی چشم بعد از عمل لیزیک می شود.

در مواقعی که خشکی چشم پس از لیزیک متوسط تا شدید باشد؛ گاهی اوقات به علت عدم ثبات لایه اشکی، بینائیتان تار خواهد بود. ممکن است جراح لیزیک خشکی چشمتان را قبل از انجام عمل لیزیک درمان کند تا در دوره پس از عمل، راحت باشید.همه افرادی که عمل لیزیک می شوند، در دوره پس از عمل به قطره های اشک مصنوعی و یا نرم کننده نیاز خواهند داشت. بنابراین در طی مشاوره قبل از عمل باید هر گونه علامت ناشی از خشکی چشم و مصرف هر دارویی که ممکن است منجر به خشکی چشم شود را به جراحتان اطلاع دهید. به این ترتیب، جراح لیزیک قادر خواهد بود که اقدامات لازم در جهت نیل به بهترین نتیجه ممکن را، انجام دهد. خوشبختانه، در نهایت همه علائم خشکی چشم پس از عمل لیزیک موقتی بوده با گذشت زمان تدریجا کاهش یافته و طی چند ماه از بین می روند.

اگر کسی بتواند از عینک و لنز استفاده کند ، بدون شک عوارض کمتری نسبت به انجام این عمل خواهد داشت.

عمل لیزیک به منظور استفاده نکردن از عینک ، عمل زیبایی است، افرادی که در خصوص استفاده از عینک دچار ناراحتی و مشکل هستند یا مجبور به استفاده از عینکهایی با شماره های بالا هستند ، می توانند تحت نظر و تشخیص پزشک از عمل لیزیک استفاده کنند. کارشناسان انجام عمل لیزیک در افراد زیر را صلاح نمی دانند.

۱) بیماران کمتر از ۱۸ سال و یا بالای ۴۰ سال که به سوی پیر چشمی می روند و پیرچشمی با لیزیک درمان نمی شود.

۲) افرادی که دارای هر نوع عارضه چشمی از قبیل آب سیا، آب مروارید، قوز قرنیه، نامنظمی در سطوح قرنیه، فشار بالای چشم ها، التهاب چشمی و تبخال چشمی هستند.

۳) افراد مبتلا به بیماری های نقص ایمنی، روماتیسم قلبی عروقی شدید و دیابت کنترل نشده.

۴) افرادی که داروی درمان آکنه و داروهای کنترل میگرن مصرف می کنند.

۵) کسانی که از خشکی چشم رنج می برند.

بر اساس تحقیقات انجام شده، فواید لیزیک شامل درد اندک، دوره بهبودی و ترمیم کوتاه ، قابلیت تکرار عمل پس از سه ماه و اصلاح دید بلافاصله پس از عمل است.

با وجود مزایای ذکر شده برای لیزر درمانی چشم، افراد نزدیک بین ضعیف ،بیش از ۲%، متوسط ۶%، بالا ۹% و خیلی بالا تا ۱۵% احتیاج به عمل مجدد خواهد داشت.

همچنین تحقیقات نشان داده است عمل لیزیک به سه عامل اندازه مردمک، ضخامت قرنیه و میزان ضعف بینایی بستگی دارد.

به هر حال آنچه که بیماران باید بدانند این است که لیزر همیشه جایگزین مناسبی برای عینک نیست و بیمار باید قبل از عمل بداند که ممکن است دید چشم او کاملا طبیعی نشود و بازهم ضعف چشمی باقی بماند.

منبع:آفتابادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : khushe

 

 

بيچاره بچه های ما!

 

هوای تهران و برخی کلان شهرهای دیگر یک ماه در شرایط اضطرار و بحران قرار گرفت، آنقدر که آمار مرگ و میر بالا رفت ، نفس کشیدن سخت شد و مقررات ترافیکی سختگیرانه ای مانند زوج و فرد کردن تردد خودروها و نیز تعطیلی مدارس و ادارات به اجرا درآمد. حتی آسمان تهران را آب پاشی هم کردند تا لااقل در آن وانفسای نفس کشیدن، سوژه ای برای خنده مردم پیدا شود.

با این حال، در آن شب بارانی که با وزش باد نسبتا تندی همراه بود، بخش مهمی از آلودگی هوا از فراز تهران و برخی شهرها زدوده شد. آن باد و باران، البته تنها آلودگی را از بین نبردند، بلکه آن باد و باران گویا بر حافظه جمعی ما نیز وزیدن و باریدن گرفتند تا به سرعت برق و باد، موضوع مهمی مانند آلودگی هوا را به فراموشی بسپاریم و دیگر، نه سراغی از خودروسازان بگیریم و بر آنها نهیب بزنیم که این چه وضع خودروسازی است و نه پیگیر مساله بنزین استاندارد شویم و نه حمل و نقل عمومی را به عنوان مطالبه ای ملی دنبال کنیم.

مسوولان مربوط به این حوزه ها هم که از خدا چه می خواهند؟ ملتی فراموشکار و رسانه هایی خاموش!

***

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه یادمان باشد و چه فراموش کنیم، این یک واقعیت تلخ و مرگبار است:‌ استمرار وضعیت کنونی در سوءمدیریت کنترل کیفی هوای تهران و کلان شهرها، دارد همه مان را آرام آرام خفه می کند. درست مانند محکوم به اعدامی که طناب دار دور گردنش هست و او را به نابودی می کشاند با این تفاوت که چوبه دار ظرف چند ثانیه و دقیقه می کشد و این یکی آرام و بی صدا در زمانی طولانی تر، زجرکش مان می کند.

جالب اینجاست که در این میان، مسوولان هر کدام از بخش ها، تقصیرها را متوجه دیگری کردند و نهایتا به این جمع بندی رسیدند که منتقدان را عامل استکبار معرفی کنند و تقصیر آلودگی هوا را متوجه خدا کنند که باد و بارانش را از ما دریغ کرده است!

و کسی نیست از آقایان و خانم های مسوول که بر صندلي های رياست و وزارت و وکالت تکیه زده اند بپرسد که مگر درکشورهای دیگر جهان هم این گونه است که اگر چند ماهی باد و باران نیاید، مردم خفه می شوند؟

پس شماها پشت آن میزها چه می کنید و به چه دردی می خورید؟

تهران و کلان شهرها، این روزها، بار دیگر در آستانه بحران جدید آلودگی هوا قرار گرفته اند. این خبر بدی است، اما خبر بدتر آنکه این وضعیت دارد برای ما عادی می شود، هم برای مردم و هم برای مسوولان!

اما شما را به هر آنکه می پرستید سوگند! اگر به خودتان رحم نمی کنید لااقل دلتان به حال بچه های مان بسوزد که به خدا هیچ تقصیری در این وضعیت اسفناکی که ما برایشان ساخته ایم ندارند؛ طفلک بچه های ما که در روزگاری به دنیا آمده اند که پدران و مادرانشان، حتی نتوانسته اند یک هوای سالم برای تنفس کشیدن شان تامین کنند...../تحلیل:عصرایرانادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : khushe

 

 تجمع معترضان شركت سايپا مقابل مجلس

 

خسارات در روستاهای فهرج متمرکز شده است به طوری که تا این لحظه هفت کشته و صدها زخمی از زیر آوار در مناطق زلزله زده خارج شده اند.

به گزارش مهر از کرمان، نجار در جلسه ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان از حجم بالای خسارات مالی زمین لرزه در روستاهای شهرستان فهرج خبر داد.

وی همچنین در زمینه نخستین آمار تلفات جانی زمین لرزه گفت: تاکنون هفت نفر بر اثر این حادثه کشته شده اند که با توجه به خسارات، احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

نجار از فعالیت ۱۵ اکیپ امدادی در منطقه خبر داد و افزود: این افراد در حال خارج کردن مردم از زیر آوار هستند و تا کنون صدها نفر مجروح از زیر آوار خارج شده اند و به مراکز درمانی منتقل شده اند.

استاندار کرمان ادامه داد: کشته شده های این حادثه تاکنون مربوط به روستاهای "تک سیف الدینی"، "چاه قنبر" و "سرزه" بوده اند. تعدادی از مردم این مناطق همچنان در زیر آوار هستند و تلاشها برای امداد رسانی به آنها ادامه دارد.

نجار با اشاره به امداد رسانی زمینی به حادثه دیدگان گفت: به محض روشن شدن هوا بالگردها به مناطق صعب العبور اعزام می شوند.

وی همچنین از تشکیل ستاد حوادث غیر مترقبه در بم، فهرج و ریگان خبر داد و گفت: اوضاع به دقت تحت نظر است.

استاندار کرمان از اعزام چندین اکیپ کامل پزشکی به منطقه خبر داد و افزود: تعدادی از اعضای ستاد حوادث غیر مترقبه نیز به منطقه اعزام شده اند.

وی با اشاره به فعال بودن فرودگاه بم اظهار داشت: از صبح امروز امدادرسانی هوایی از این فرودگاه آغاز خواهد شد.... / جام جم آنلاین
ادامه مطلب

 

 

 

عربستان در آستانه وقوع «انقلاب نفت»

 

 اكنون هرچند سعودي ها تلاش دارند اوضاع را آرام نشان دهند، اما شواهد حكايت از آن دارد كه عربستان در بحراني ترين شرايط خود در دهه هاي اخير به سر مي برد و همه فعالان سياسي عرب نگران آينده اين كشور عربي پس از مرگ عبدالله هستند.

سرویس بین الملل ـ در پي بيماري پادشاه و وليعهد عربستان و ظهور علائم انتقال قدرت در اين كشور، اخبار نابساماني در بازار نفت و شايعات منتشر شده درباره بركناري وزير نفت اين كشور، جو سياسي ـ نفتي جديدي در اين كشور راه افتاده كه «رويترز» از آن به «انقلاب نفتي» ياد كرده است.

خبرگزاری «رويترز» با طرح موضوع بالا در گزارشي نوشت : «علي النعيمي»، وزير نفت عربستان، اظهارات برخي مقامات سياسي اين كشور درباره گزينه هاي جانشيني خود را  «سخنان مهمل» خوانده و افزود : شايعه سازان از شرايط سياسي خاص كشور سوء استفاده مي كنند و مي خواهند براي مردان عربستان جانشيناني را انتخاب و به دولت بقبولانند.

از سوي ديگر «رويترز» اعلام كرد: عربستان سعودي خواهان تثبيت قيمت نفت بين 70 تا 80 دلار است تا بازار نفت تثبيت شده و بخش انرژي جهان به ثبات قيمت دست پيدا كند. اين اقدام عربستان در پي اعلام قيمت پيشنهادي 100 دلاري ونزوئلا اعلام شده است.

در عربستان، «شوراي عالي نفت» به رياست پادشاه، تمامي تصميمات مهم نفتي را اتخاذ مي كند و حضور پادشاه در خارج از كشور و بيماري وليعهد، موجب شده كه گروهي از شاهزادگان از اين موقعيت سوء استفاده كرده و براي شريان حياتي كشورشان تصميم گيري كنند.

از ماه پيش كه وضعيت جسمي «ملك عبدالله» بحراني شده است، اوضاع سياسي عربستان به شدت متشنج شده و با وخامت حال وليعهد اين بحران عميق تر شد. اكنون هرچند سعودي ها تلاش دارند اوضاع را آرام نشان دهند، اما شواهد حكايت از آن دارد كه عربستان در بحراني ترين شرايط خود در دهه هاي اخير به سر مي برد و همه فعالان سياسي عرب نگران آينده اين كشور عربي پس از مرگ «عبدالله» هستند...../تحلیل:تابناکادامه مطلب


 

 

در این بازی کاربران باید مسائل پیچیده‌ای را که "باراک اوباما " رئیس‌جمهور آمریکا با آنها روبروست، حل‌وفصل کنند که از جمله آنها می‌توان به بحران مالی جهانی، کسری بودجه آمریکا، افغانستان (ویتنام جدید برای کشورهای عضو ناتو)، ایران (به عنوان قدرت هسته‌ای بعدی) و پدیده گرم شدن کره زمین اشاره کرد.

 

در بازی فرمانروایان ملت‌ها کاربران در نقش اوباما، باید مشکلات آمریکا از جمله کشور ایران که به عنوان یک تهدید هسته‌ای معرفی شده را حل کنند.

در این بازی کاربران باید مسائل پیچیده‌ای را که "باراک اوباما " رئیس‌جمهور آمریکا با آنها روبروست، حل‌وفصل کنند که از جمله آنها می‌توان به بحران مالی جهانی، کسری بودجه آمریکا، افغانستان (ویتنام جدید برای کشورهای عضو ناتو)، ایران (به عنوان قدرت هسته‌ای بعدی) و پدیده گرم شدن کره زمین اشاره کرد.

بازی فرمانروایان جهان که از روی نسخه جدید 2.0 بازی ژئوپلیتیکی "اورسیم " (Eversim) الگوبرداری شده، چالش‌های جدید جهان امروز را نیز مورد توجه قرار می‌دهد که عبارتند از «کنترل پناهندگان پس از بروز فاجعه، استعمار کشورها، خرید اسلحه از بازار سیاه و دستیابی به منابع انرژی از نور خورشید گرفته تا استخراج نفت از اعماق دریا».

چالش نهایی در این بازی «مدیریت کشور آمریکا برپایه یک نظام جهانی در حال تغییر و مخاطره‌آمیز» است، شما می‌توانید این بازی را به صورت انفرادی یا با دوستان (افراد 16 سال به بالا و از طریق اینترنت) اجرا کنید و حتی تصمیم بگیرد که همبازی شما یا رؤسای شبیه‌سازی شده کشورها، دوست یا دشمن شما باشند.

این بازی به گونه‌ای طراحی شده که نه تنها می‌توانید نقش رئیس‌جمهور را برای خود انتخاب کنید، ‌بلکه حتی تصورات شما عین خود وی باشد، شرکت اورسیم برای واقعی‌تر جلوه دادن این بازی به نحو هوشمندانه‌ای مدل سه بعدی از چهره رهبران سیاسی مهم جهان را طراحی کرده است.

این بازی بر روی یک نقشه سه بعدی جهان به اجرا در می‌آید که 192 کشور و 8000 شهر را در فضای شبیه‌سازی شده نشان می‌دهد و کاربر می‌تواند با استفاده از چندین پنجره و ظهور تصاویر مختلف بر روی صفحه نمایش از آنها استفاده کند.

اطلاعات مربوط به 400 فاکتور کلیدی(مسائل اقتصادی، انرژی، مالی، نظامی و غیره) برای هر کشور در نظر گرفته شده است که از کانال 50 سازمان بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد، گروه جی 20، ناتو، نفتا و اوپک گردآوری شده‌اند، از این بازی می‌توانید در حالت‌های پیچیده و چالش‌برانگیز عملیات نظامی، جنگ‌های اقتصادی، حملات تروریستی، جاسوسی، اتحادها و خیانت لذت ببرید...../تحلیل:تابناکادامه مطلب

 

بررسی فضای سیاسی فعلی کشور و کنجکاوی نسبت به فضای رقابتی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو انگیزه ای شد تا پای صحبت های احمد خورشیدی، دبیر کل جمعیت خدمتگزاران انقلاب اسلامی بنشینیم.

 

به گزارش دادنا، با خورشیدی از هر دری سخن گفتیم، از فضای سیاسی فعلی گرفته تا پیش بینی هایش نسبت به انتخابات آینده. او که خود نسبتی سببی هم با رئیس جمهور دارد و فرزندش داماد احمدی نژاد است، برخی عملکردهای وی را مورد انتقاد قرار داد و البته طبق روال نانوشته فضای سیاسی این روزهای کشور، رئیس دفتر رئیس جمهور را نیز از انتقادات تندش بی نصیب نگذاشت.

علی رغم این مسائل، اما جالب ترین قسمت گفتگو با خورشیدی مربوط به پیش بینی هایش از انتخابات آتی ریاست جمهوری بود، خصوصا آنجایی که اشاره کرد که اصلاح طلبان نامزد اصلی نخواهند داشت و احتمالا به حمایت از یکی از چهره های موجود بسنده خواهند کرد. چهره ای که خورشیدی در کمال تعجب ما معتقد بود که رئیس دفتر رئیس جمهور می تواند باشد.

گفتگوی تفصیلی «دادنا» با احمد خورشیدی را در ادامه بخوانید.

 

-آقای خورشیدی! لطفا کمی در مورد فضای رقابتی انتخابات پیش رو و جریان شناسی این انتخابات توضیح دهید.

ببینید ما نه یک انتخابات که یک دوره انتخابات در پیش داریم. اینکه می گویم دوره به این دلیل است که انتخابات ما دیگر دوره ای شده است. یعنی اگر یک جریان انتخابات ریاست جمهوری را برنده شد، انتخابات مجلس را هم برنده می شود، به احتمال خیلی زیاد در انتخابات شورای شهر نیز برنده می شود. مجلس خبرگان البته بحث مجزایی دارد. بنابراین ما یک دوره انتخابات در پیش داریم که از این دوره انتخابات مجلس نهم سال آینده برگزار می شود و شامل انتخابات های ریاست جمهوری و شورای شهر هم می شود. طبیعی است مهمترین اینها انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود و تصور می کنم سوال شما در مورد فضای رقابتی هم به این انتخابات بر می گردد.

 

-بله منظورم انتخابات ریاست جمهوری بود.

در مورد تحلیل فضای رقابتی انتخابات ریاست جمهوری آتی باید بگویم که تا الان نام 8-7 نفر به شکل روشن در فضای سیاسی مطرح شده است. البته گرچه الان شاید برای صحبت درباره انتخابات کمی زود به نظر برسد اما اگر بحث تحلیلی باشد و تبلیغی نباشد به نظر من اشکالی ندارد. اما طبعا اگر کسی بخواهد از الان تبلیغ کند، این مسئله با تدبیر مقام معظم رهبری معارض خواهد شد و قطعا کار درستی نیست. لذا تحلیل من در مورد انتخابات ریاست جمهوری این است که احتمالا یک نامزد، جریان اصلاح طلب را نمایندگی خواهد کرد. البته من معتقدم به احتمال زیاد این نامزد، نامزد اصلی آنان نخواهد بود، یعنی اصلاح طلبان منتظر خواهند ماند تا ببینند که از بین افراد حاضر در صحنه کدامیک به آنها نزدیک تر هستند و سپس از او حمایت خواهند کرد.

 

-یعنی شما معتقدید جریان اصلاح طلب به هر حال در انتخابات کاندیدا معرفی خواهد کرد؟

ببینید به اعتقاد بنده نخبگان جریان اصلاح طلبی حتما انتخابات را دنبال خواهند کرد و در پی نقش آفرینی در آن خواهند بود. همانطوری که عرض کردم به احتمال زیاد این جریان کاندیدای اصلی در انتخابات پیش رو نخواهد داشت. البته گاهی از آقای دکتر حسن روحانی به عنوان نامزد بالقوه این جریان نام برده می شود، اما خبری از تلاش یا تمایل جدی ایشان وجود ندارد.

 

-از بقیه رجال مطرح و مسئولان سابق و فعلی، فکر می کنید چه کسانی وارد عرصه انتخابات خواهند شد؟

در بین بقیه افراد شاخص خب آقای هاشمی که دیگر به دلیل شرایط سنی نمی تواند کاندیدا شود. آقای احمدی نژاد هم که دو دوره اش به اتمام می رسد و طبعا نمی تواند وارد این عرصه شود. ولی در مورد آقای احمدی نژاد این احتمال وجود دارد که چندان هم به انتخابات بی اعتنا نباشد و در این عرصه نقش آفرین باشد. طبق اخباری که هم اکنون به گوش می رسد، ممکن است که ایشان از کسی مثل آقای مشایی حمایت کند. ضمن اینکه رصد فضای سیاسی نشان می دهد که این تحلیل چندان بیراه هم نیست. بالاخره همانطوری که کاملا قابل مشاهده است، دست آقای مشایی بازگذاشته شده و ایشان در میان تمام افرادی که برای کاندیداتوری مطرح هستند، بیشترین تلاش مشهود را دارد و البته این انتقاد به دولت وارد است که چرا آقای احمدی نژاد به اینجا رسیده که اجازه می دهد کسی بیاید و به این شکل وارد کارزار انتخاباتی شود.

 

-طوری سخن می گویید که گویی کاندیداتوری آقای مشایی قطعی است، شما اینقدر به این مسئله اطمینان دارید؟ می دانید که تحلیل دیگری هم هست که می گوید ممکن است آقای مشایی توجهات را به خود جلب کند اما در نهایت کس دیگری از طیف دولت در انتخابات شرکت کند.

بالاخره تلاشهای ایشان مشهود است. البته این تحلیلی که شما اشاره می کنید هم محتمل است. حالت اول این است که آقای مشایی وارد انتخابات شود و آقای احمدی نژاد از ایشان حمایت کند. البته این را اشاره کنم که ما آقای احمدی نژاد را صاحب این روحیه نمی دانیم که بخواهد نامزدی معرفی کند و پشت او بایستد، من به شخصه بعید می دانم چنین اتفاقی بیفتد. یعنی اعتقاد بنده این است که ایشان انشاالله از کسی که مورد وثوق رهبری و مورد اعتماد مردم باشد حمایت خواهند کرد و وارد این بازی نخواهند شد. اما طبعا تحلیلی که شما می گویید هم ممکن است، یعنی ممکن است در آخر کس دیگری غیر آقای مشایی از طرف جریان دولت وارد انتخابات شود.

 

-در مورد جریان اصولگرا چطور، از بین چهره های شاخص این جریان پیش بینی می کنید چه کسانی وارد میدان شوند؟

از بین اصولگرایان به اعتقاد من آقای محسن رضایی تلاشهایی در این زمینه دارد و احتمالا وارد میدان خواهد شد، آقای قالیباف هم همینطور، آقای لاریجانی هم به نظرم در این زمینه تلاشهایی دارد. در این میان البته نام آقایان حداد عادل و ولایتی هم مطرح است، مثلا در مورد آقای حداد عادل چند هفته گذشته برخی اخبار مطرح شد مبنی بر اینکه برخی جلسات را برگزار می کند که بعدها خبری نشد و صحت و سقم آن اخبار پیشین نیز معلوم نگردید. در مورد آقای ولایتی هم چنین اخباری گاها منتشر می شود، اما ما از ایشان تا حالا فعالیت یا تلاشی در این زمینه مشاهده نکرده ایم.

 

-با این فضایی که ترسیم کردید، به نظر شما چه کسی پیروز خواهد شد؟

به طور کلی اگر مسئله تایید یا رد صلاحیت ها را کنار بگذاریم، در انتخابات آینده به نظر من یک جریان منتقد دولت فعلی همچون آقایان قالیباف و لاریجانی اقبال عمومی خوبی خواهند داشت، البته خود همین آقای مشایی هم در برخی جاها همچون سه استان شمالی اقبال خوبی خواهد داشت.

-در میان صحبت هایتان اشاره ای داشتید به اینکه ممکن است اصلاح طلبان نامزد اصلی نداشته باشند اما از میان چهره های موجود یکی را برای حمایت برگزینند، به نظر شما کدام یک از این اسامی که اشاره کردید پتانسیل جذب آرای اصلاح طلبان را دارند؟

در مورد آنهایی که می توانند آرای اصلاح طلبان را جذب کنند، به نظر من آقای مشایی این توانایی را دارد، کمی آنطرف تر آقای قالیباف هم تا حدودی می تواند طیف معتدل این جریان را جذب کند.

 

-با در نظر گرفتن جمیع شرایط، شما فکر می کنید انتخابات آینده با محوریات اشخاص باشد یا با محوریت جریان ها؟

به نظر من جریان های دوگانه کشور دیگر خیلی کمرنگ شده اند؛ هم اصلاح طلبی و هم اصولگرایی را می گویم. به اعتقاد من انتخابات آینده بیشتر شخص محور خواهد بود نه جریان محور چرا که جریان هایی که در اقبال عمومی و کانون توجه مردم بودند جایگاه خود را از دست داده اند و تاکنون جریان جدیدی هم شکل نگرفته و با شرایط موجود بعید است تا چند سال آینده هم چنین جریانی شکل بگیرد.

 

-یعنی شما شکل گیری جریان جدیدی را در شرایط فعلی بعید می دانید؟

بله واقعا بعید می دانم که حتی تا چند سال آینده جریان سومی شکل بگیرد. البته چنین جریانی شکل خواهد گرفت و شکل گیری آن تا حد بسیار بالایی قطعی است اما بعید است تا دو سه سال آینده شکل بگیرد. به نظر من برای شکل گیری جریان سوم، هنوز زود است. ضمن اینکه این را هم می دانید که بحث خط سوم از زمان مرحوم سید احمد خمینی مطرح بوده و تا همین اواخر هم که برخی تصور می کردند آقای احمدی نژاد نماد جریان سومی خواهد شد. ولی می دانید که چنین اتفاقی هرگز تاکنون نیفتاده و جریان سومی شکل نگرفته است. شکل گرفتن جریان سوم مستلزم شرایط و پارامترهایی است که این شرایط تاکنون محقق نشده و بعید است در آینده نزدیک هم محقق شود.

 

-انفعال و رکود فعالیت های حزبی در فضای کنونی چه دلایلی می تواند داشته باشد؟

دلایل زیادی می تواند داشته باشد. یکی از دلایل می تواند این باشد که عملکرد نیروهای انقلابی و طرفدار نظام، مورد رضایت همه مردم نبوده و طبعا این مسئله برخی ها را به حاشیه رانده است. علاوه بر این مسئله، جریانی که اپوزیسیون نظام بوده هم رفته و به خارج وصل شده است. نشانه آن هم این است که می بینیم که در 25 خرداد 88 جمعیت زیادی می آید و به انتخابات معترض می شود اما رفته رفته و با آشکار شدن خط و ربط جریان اپوزیسیون طرفداران کم و کمتر می شوند، تا اینکه در روز 9 دی بخشی از آن مردم و بخش دیگری که اصلا تا آن موقع احساس تکلیف نمی کردند وارد میدان شدند. این نشان می دهد که جریانی که اپوزیسیون بوده نگاه و امیدش به بیرون از کشور بوده است. مردم ایران هم چه اصلاح طلب باشند، چه اصولگرا باشند، چه ملی گرا باشند یا هرچیز دیگری، از دخالت خارجی ها استقبال نمی کنند. لذا می بینید که طرفداران اپوزیسیون وقتی می بینند که این جریان به نوعی به خارج وصل شده، از آن کنار می کشند. علاوه بر این جامعه ما از حیث مشکلات اجتماعی و اقتصادی در یک نقطه اوج قرار گرفته و همین مسئله هم در فعالیت ها تاثیر می‌گذارد..../ 'گزارش دادنا ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : khushe
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی

 

انتخاب جراح بینی خوب از انتخاب های حیاتی زندگی است. اگر عمل بینی موفقیت-آمیز نباشد، تا یک سال نمی توانید هیچ اقدامی انجام دهید. اگر دو بار عمل کردید و باز هم بینی شما رضایتبخش نبود، برای بار سوم و چهارم دیگر بعید است.

انتخاب جراح بینی جراح بینی

به طور کلی انتخاب، کار مشکلی است. به ویژه وقتی گزینه های پیش رو زیاد باشند. برخی انتخاب ها اهمیت خاصی نداشته و نیاز چندانی به تحقیق ندارند. اگر شما از لباسی که خریدید خوشتان نیامد، آن لباس را دیگر نمی پوشید. اگر رستورانی رفتید و غذایش خوب نبود دیگر آنجا نمی روید. اما اگربخواهید یک کالای چند میلیون تومانی بخرید، قاعدتاً قبل از خرید، تحقیق می کنید. مثلاً در اینترنت جستجو می کنید و در مورد آن کالا اطلاعاتی کسب می کنید. برخی انتخاب ها اما، انتخاب های حیاتی هستند. انتخاب هایی مثل انتخاب رشته تحصیلی یا انتخاب همسر سرنوشت زندگی شما را تعیین می کنند. برای اینگونه انتخاب ها، تحقیقات اینترنتی به تنهایی کافی نیست و شما باید به روش های مختلف، اطلاعات کسب کنید.

جراح بینی 

انتخاب جراح بینی نیز از انتخاب های حیاتی زندگی است. اگر عمل بینی شما رضایت بخش نبود، تا یک سال نمی توانید هیچ اقدامی انجام دهید. اگر دوبار عمل کردید و باز هم بینی شما زیبا نشد، برای بار سوم و چهارم، دیگر بعید است بتوانید جراحی بینی موفقی داشته باشید. بنابراین در انتخاب جراح بینی باید بسیار دقت کنید. 

اقدامات زیر شما را در انتخاب بهترین جراح بینی یاری می نماید: 

۱- به مطب دکتر سر بزنید و مریضهای قبلی را ببینید. نمونه کارهای واقعی هر پزشک را می توانید در مطبشان ببینید. معمولاً در فواصل یک روز، یک هفته، یک ماه، 6 ماه و یک سال بعد از عمل، بیماران برای ویزیت مجدد به مطب پزشک مراجعه می کنند. بیماران قبلی را مطب پزشک پیدا کنید و در مورد پزشک مورد نظرتان پرس و جو کنید.

 بیماران دکتر حسنانی در مطب
بیماران قبلی دکتر را در مطب پیدا کنید و نظر آنها را در مورد عملکرد جراح جویا شوید
 


۲- مثل هر انتخاب با اهمیت دیگری کمی در گوگل جستجو کنید و در مورد جراحی بینی اطلاعات کسب کنید. حتی می توانید فیلم واقعی عمل جراحی بینی را در گوگل پیدا نموده و آنلاین تماشا کنید.

جستجوی کلمه جراحی بینی در گوگل <


۳- لیستی از بهترین جراحان بینی تهیه کنید و در مورد هر یک جداگانه تحقیق کنید.

بهترین جراحان بینی  


۴- سایت پزشکان را بازدید کنید. به صفحه «درباره دکتر» بروید و در مورد میزان تحصیلات، تخصص پزشک، میزان سابقه، مدارج علمی و دیدگاه های پزشک اطلاعات جمع آوری کنید. گالری عکس های قبل و بعد از عمل پزشک را بازدید کنید و ببینید آیا سبک کار او را می پسندید.

وبسایت دکتر حسنانی 


۴- با توجه به بودجه خودتان انتخاب کنید. هزینه جراحی بینی در ایران از ۲ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان متغیر است. اما در جراحی های زیبایی، بالا بودن دستمزد پزشکان زیبایی لزوماً به معنای بالاتر بودن کیفیت کارشان نیست. چیزی که اهمیت دارد متناسب بودن دستمزد با نوع عمل است.

هزینه جراحی بینی 


5- مقالات پزشکی را بخوانید و دانش تان را در مورد جراحی بینی افزایش دهید. هر چه بیشتر بدانید، با دید بازتری می توانید انتخاب کنید. با معیارهای زیبایی بینی آشنا می شوید، توقعاتتان از جراحی بینی منطقی تر می شود و متوجه می شوید که اصلا آیا کاندید مناسبی برای انجام این عمل زیبایی هستید یا نه.

مقالات دکتر حسنانی در مجلات 

6- در نهایت به یک پزشک اعتماد کنید و انتخاب خود را نهایی کنید.ادامه مطلب
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جشن عروسی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
تجهیزات تالار پارس
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
تومور اربیت ، علائم ، درمان و جراحی آن ها
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
روغن خراطین
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
تحلیل آماری

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.